Umów się na spotkanie online

Aktualności

OfertaTłumikiPromocje

Kontrola katalizatora

26.06.2019
Ocena stopnia zużycia katalizatora, zwanego fachowo konwerterem katalitycznym, jakiej dokonuje ciągle układ pokładowej diagnostyki polega na sprawdzaniu zmian zawartości tlenu w spalinach przed i za katalizatorem.

Służą do tego celu sygnały wysyłane przez czujniki tlenowe (inaczej sondy lambda). Jeden z czujników zamontowany jest przed katalizatorem, a drugi za. Różnica w sygnałach wynika z tego, że część tlenu ze spalin jest zatrzymywana przez katalizator i w związku z tym zawartość tlenu w spalinach za katalizatorem jest mniejsza. Zdolność do zatrzymywania tlenu przez katalizator nazywana jest pojemnością tlenową. Maleje ona wraz z zużyciem katalizatora, czego skutkiem jest wzrost udziału tlenu w spalinach wychodzących z niego. System pokładowej diagnostyki ocenia pojemność tlenową katalizatora i na jej podstawie określa jego sprawność.

Czujnik tlenowy montowany przed katalizatorem służy w pierwszej kolejności do regulacji składu mieszanki. Jeśli  ma być to tzw. mieszanka stechiometryczna, w której rzeczywista ilość powietrza potrzebnego do spalenia dawki paliwa w danej chwili równa jest teoretycznej ilości obliczeniowej, to do kontroli jej składu może wystarczyć tzw. sonda dwustanowa. Przekazuje ona informację do układu sterującego o tym, że mieszanka jest albo bogata albo uboga (w paliwo), ale nie jak bardzo. To ostatnie zadanie potrafi zrealizować tzw. szerokopasmowa sonda lambda. Jej parametrem wyjściowym, opisującym zawartość tlenu w spalinach, nie jest już zmieniające się skokowo napięcie( jak w sondzie dwustanowej), lecz prawie liniowo narastające natężenie prądu. Pozwala to mierzyć skład spalin w szerokim zakresie współczynnika nadmiaru powietrza, zwanego również współczynnikiem lambda i stąd właśnie określenie sonda szerokopasmowa.

Sonda lambda montowana za katalizatorem spełnia jeszcze jedną funkcję. Na skutek procesu starzenia czujnika tlenowego umieszczonego przed katalizatorem dochodzi do tego, że mieszanka regulowana na podstawie jego sygnału(prawidłowego pod względem elektrycznym) staje się coraz uboższa. To rezultat przesunięcia charakterystyki sondy. Zadaniem drugiego czujnika tlenowego jest kontrolowanie średniego składu spalonej mieszanki. Jeżeli na podstawie jego sygnałów sterownik silnika wykryje, że mieszanka jest za uboga to odpowiednio zwiększy czas wtrysku, aby uzyskać jej skład zgodny z wymaganiami programu sterującego.

 

Opracowane na podstawie materiałów z portalu Motofakty.pl

design by GreenMouse

Copyright © 2021 slusarczyk-auto.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.