Umów się na spotkanie online

Kredyt

OfertaTłumikiPromocje

KREDYT

Zdajemy sobie sprawę, że czasami koszty obsługi samochodu potrafią być znaczne. Na tyle duże, że w danym momencie nie dysponujemy taką ilością wolnych środków. Właśnie dlatego, by pomagać naszym Klientom w takich trudnych momentach, zostaliśmy partnerem Sygma Bank. Dzięki temu, wszystkie oferowane przez nas usługi można sfinansować środkami zewnętrznymi (dotyczy to również montażu instalacji LPG).

Jakie są korzyści dla Klienta?

Możliwość otrzymania kredytu na dowód osobisty i oświadczenie Klienta
Atrakcyjne oprocentowanie już od 12% w skali roku
Błyskawiczny proces weryfikacji
Możliwość sfinansowania nawet 100% wartości towaru, bez wymogu wpłaty własnej
Brak dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli, weksli itd.)
Elastyczny okres kredytowania (6-36 miesięcy)

Warunki otrzymania kredytu:

W zależności od zweryfikowanej historii kredytowej Klienta, bank może odstąpić od wymogu przedstawiania przez osoby ubiegające się o kredyt dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość dochodów. W tej sytuacji kredyt udzielany jest na podstawie dokumentu tożsamości i oświadczenia Klienta co do wysokości i źródła dochodu.

Źródła dochodu i wymagane dokumenty:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:

 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (w oryginale);

2. Emeryci:

 • ostatni odcinek lub wyciąg z tytułu emerytury lub ostatnia waloryzacja emerytury (w oryginale);

3. Renciści:

 • orzeczenie lekarskie potwierdzające, fakt przyznania renty na stałe lub określające, na jaki czas została przyznana (ksero);
 • ostatni odcinek renty lub ostatnia waloryzacja renty (w oryginale);

4. Prowadzący działalność gospodarczą:

 • dokumenty rejestrowe firmy (ksero),
 • trzy ostatnie potwierdzenia wpłaty do ZUS (nie są akceptowane wydruki elektroniczne bez pieczątki banku i podpisu pracownika banku) lub zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z podatkami (w oryginale) UWAGA! w przypadku banków elektronicznych, które nie posiadają tradycyjnych placówek, wydruki z pieczątką i podpisem banku zamawia się telefonicznie,
 • deklaracja podatkowa za ostatni miesiąc, potwierdzona pieczęcią przez U.S. (PIT 5) w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (zasady ogólne) - ksero, - potwierdzenie wpłat ryczałtu za 3 ostatnie miesiące w przypadku prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałt) – ksero,
 • decyzja o wysokości podatku PIT 17, dowody wpłaty za ostatnie 3 miesiące w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej – ksero;

5. Rolnicy:

 • zaświadczenie z UG o rolniczej przychodowości gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z UG o niezaleganiu z podatkiem rolnym;

6. Osoba uprawiająca wolny zawód (fotografik, artysta malarz, rzeźbiarz, aktor itp.):

 • zaświadczenie z UG, stwierdzające od kiedy jest zarejestrowana i jaki osiąga dochód,
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami;

Dla Państwa wygody, wszelkie formalności kredytowe załatwiane są na miejscu, w siedzibie  firmy, przez naszego pracownika. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 14 626 10 26

design by GreenMouse

Copyright © 2019 slusarczyk-auto.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.